Tillgänglighet

Riktlinjer för hur information och tjänster kan utformas för att göra webbplatser tillgängliga har tagits fram av WAI (Web Accessibility Initiative, en arbetsgrupp inom W3C, World Wide Web Consortium).

jh-web.se är byggd för att vara tillgänglig för alla. Med tillgänglig menar vi bl.a. att webbplatsen ska fungera väl oavsett besökarens webbläsare eller operativsystem. Webbplatsen ska också vara tillgänglig för människor med funktionshinder.

Tillgänglighet gynnar även människor utan funktionshinder. För att nämna ett exempel, så är en av huvudprinciperna för tillgänglighet att konstruera webbplatser och program så att de är flexibla nog att passa flera typer av användarbehov.

Denna typ av flexibilitet kan även gynna människor utan funktionshinder, till exempel människor med långsam internetuppkoppling, människor med "temporära funktionshinder" som till exempel bruten arm, och människor med svårigheter på grund av åldrande.

Grundkonstruktion

På jh-web.se används de av W3C godkända standarder och riktlinjer så som de är tänkta att användas. Det innebär bl.a. att XHTML 1.0 används för att strukturera innehållet, och att CSS (Cascading Style Sheets, s.k. stilmallar) används för styra webbplatsens utseende.

Användare som har utrustning som inte stödjer stilmallar når webbplatsens information även om stilmallarna inte kan tolkas. När sidorna är semantiskt korrekt uppbyggda presenteras då innehållet oformaterat, men fullt funktionellt och förståeligt.

Webbläsare

Äldre webbläsare och textbaserade webbläsare kan sakna stöd för stilmallar.
Nedan hittar du länkar för att uppgradera din webbläsare till senaste version.

Skärmupplösning

jh-web.se är optimerad för att skapa bästa möjliga överblick i skärmupplösningar som är 800x600 eller högre.

Navigera med tangentbordet

Om du inte använder musen för att navigera på webbplatsen finns det möjlighet att navigera med hjälp av tangentbordet på de flesta moderna webbläsare. Du kan enkelt navigera mellan sidorna med hjälp av ALT och PIL-tangenterna:

  • För att bläddra bakåt: Håll ner ALT + Vänster PIL.
  • För att bläddra framåt: Håll ner ALT + Höger PIL
  • För att välja en länk: Använd TAB-tangenten för att bläddra mellan länkarna på sidan. Tryck sedan ENTER för att gå till sidan.

Cookies och hantering av personuppgifter

All information som lämnas till Jagenheim Websolutions i form av personuppgifter, adressuppgifter, inloggningsuppgifter samt övrig information behandlas konfidentiellt och är sekretessbelagd. Dock kan Jagenheim Websolutions via domstolsföreläggande åläggas att lämna ut sådana uppgifter till berörda myndigheter.

Jagenheim Websolutions kan komma att lämna ut uppgifter till tredje part om det behövs i samband med extra tjänster som besökaren/kunden efterfrågar såsom domänregistrering, kortbetalning m.m.

Webbplatsansvarig

Jagenheim Websolutions
Fasanv. 8
570 02 Stockaryd
Sverige

Epost: info@jh-web.se

Webbplatsen är producerad av Jagenheim Websolutions.